7. sep, 2022

Bräcke Diakoni

Nästa år fyller Bräcke Diakoni 100 år.
Det blir en fin liten hyllningsfilm som regisseras av Anders Haraldsson på Vingaland.
Legato Music står för musiken.